Thursday, 1 December 2011

catan~semester3 baru belajar CATAN~... 
xlawa~...tapi CUBA~....
=)proses bermula~~


proses seterusnya,,, buat teknik titik-titik pada daun~... separuh siap~
akhirnyee ini lah jdnyeeeee~......
xselawa org lain punya~.......


nih gambar asal,,,xmenjadi sebijikk..tp percubaan pertama,,,ok3 jer~....
alhmdulillah,,,siap juga akhirnye~...ini semua yang kawan-kawan punya~>..semua dalam pembikinan lagi,,masa ini~>.xde lg gmbr yang dah ciap 2~........ cantik mereka buat~.... good luck semua,,bakal2 cikgu~!!!~
Monday, 11 April 2011

reka bentuk industri~ ergonomic~

SOALAN 1.
Kenapa pentingnya ergonomik dalam rekabentuk industri?
Ergonomik merupakan salah satu cabang yang penting kepada industri. Ini kerana,tempat kerja disusun atur berdasarkan pada pergerakan produk yang efisien atau tempat yang sesuai untuk menempatkan mesin tanpa mengambil kira keadaan pekerja. Lazimnya, pekerja terpaksa menyesuaikan diri dalam apa jua bentuk penyusunan di tempat kerja tanpa menyedari risiko kesihatan yang bakal dialami. Malangnya, tubuh manusia tidak dapat disesuaikan dengan semua keadaan. Ketidakserasian antara keupayaan pekerja dan kapisiti yang dituntut di tempat kerja di samping tuntutan kerja itu sendiriankan membawa kepada ketidakcekapan dalam produksi, penurunan kualiti kerja,peningkatan kadar kesilapan, kemalangan dan peralihan kerja. Ergonomik berasal daripada perkataan Greek iaitu “ergon” yang bermaksud kerja sementara “nomos” membawa maksud peraturan. Menurut International Labour Organization (ILO) pula, ergonomik ialah aplikasi sains biologi manusia berhubung dengan sains kejuruteraan di antara pekerja dengan persekitarannya.
Ergonomi (atau faktor manusia) adalah disiplin ilmu yang bersangkutan  dengan pemahaman interaksi antara manusia dan elemen lain dari sistem, dan  profesi yang menerapkan teori, prinsip, data dan kaedah untuk sistem  kesejahteraan dan mengoptimumkan keseluruhan manusia prestasi. Ergonomi digunakan untuk memenuhi dua tujuan kesihatan dan produktiviti.  Hal ini adalah, relevan dalam desain hal-hal seperti perabot yang selamat dan mudah digunakan antara muka dengan mesin.
Di luar disiplin itu sendiri, 'ergonomi istilah umumnya digunakan untuk merujuk kepada ergonomi fizikal yang berkaitan dengan tempat kerja (seperti dalam contoh untuk kerusi ergonomik dan keyboard). Ergonomi di tempat kerja harus dilakukan sebahagian besar dengan keselamatan pekerja, baik jangka masa panjang dan jangka masa pendek.Ergonomi dapat membantu mengurangkan kos dengan meningkatkan keselamatan.Hal ini akan mengurangkan wang yang dibayar sebagai pampasan pekerja. Sebagai contoh, lebih daripada lima juta pekerja mengalami kecederaan overextension pada setahun. Melalui ergonomi, tempat kerja dapat menawarkan sehingga pekerja tidak perlu mengulur-ulur diri mereka sendiri dan industri perkilangan boleh menjimatkan berbilion-bilion pampasan pekerja. 
Tempat kerja baik dapat mengambil pendekatan reaktif atau proaktif ketika melaksanakan amalan-amalan ergonomik. ergonomi reaktif adalah ketika sesuatu yang perlu diperbaiki, dan tindakan korektif diambil. ergonomi Proaktif adalah proses untuk mencari kawasan yang boleh dipertingkatkan dan memperbaiki masalah sebelum mereka menjadi masalah besar. Masalah mungkin sudah ditetapkan melalui desain peralatan, rekabentuk tugas, atau desain persekitaran. Peralatan perubahan desain, peranti  sebenar fizikal yang digunakan oleh orang-orang. perubahan desain Tugas apa yang dilakukan orang dengan peralatan. Persekitaran perubahan desain persekitaran di mana orang bekerja, tetapi bukan peralatan fizikal yang mereka gunakan.
Prinsip Ergonomik
Dalam menjalankan kajian mengenai aplikasi ergonomik di tempat kerja,
terdapat 12 prinsip ergonomik yang perlu diberi perhatian untuk memelihara
keselamatan dan kesihatan pekerja (MacLeod, 1995) dan diaplikasikan dalam suatu  sistem kerja. Prinsip-prinsip ergonomik ialah:
1.  Bekerja dalam postur tubuh badan yang neutral/normal.
• Postur memainkan peranan yang penting dalam memulakan sesuatu aktiviti.
Posisi yang terbaik ialah berada dalam keadaan neutral kerana tubuh badan
tidak menerima atau dibebani apa-apa tekanan.
2.  Mengurangkan daya atau tenaga kerja yang digunakan secara berlebihan
semasa bekerja.
• Daya yang digunakan secara berlebihan atau melampau terhadap sambungan
atau sendi  akan menimbulkan potensi  berlakunya keletihan atau kecederaan.
Secara praktikalnya, tindakan tertentu perlu dikenalpasti bagi mengurangkan
daya melampau yang dikenakan di samping meningkatkan hasil pengeluaran.
3.  Memastikan benda kerja dalam lingkungan mudah untuk dicapai.
• Prinsip ini lebih mirip kepada keadaan postur, tetapi ia dapat membantu dalam
penilaian tugas dari perspektif tertentu. Barang-barang yang perlu digunakan
diletakkan berhampiran agar mudah dicapai dengan tidak perlu melakukan
regangan.
4.  Bekerja pada ketinggian yang sesuai.
• Kerja yang dilakukan haruslah mengikut tinggi yang bersesuaian dengan
keadaan tubuh badan.
135.  Mengurangkan pergerakkan yang berlebihan semasa bekerja.
• Gunakan peralatan yang sesuai bagi membantu mengurangkan jumlah tekanan
atau pergerakan.
6.  Meminimumkan beban statik dan keletihan semasa bekerja.
• Mengangkat beban pada posisi yang sama untuk jangkamasa yang lama
dikenali  sebagai beban statik. Beban statik ini akan menyebabkan keletihan
dan ketidakselesaan serta gangguan terhadap kerja yang dilakukan.
7.  Meminimumkan titik tekanan semasa bekerja.
• Titik tekanan kadangkala dikenali juga sebagai tekanan sentuhan. Ini kerana 
titik tekanan ialah titik di mana berlakunya sentuhan di antara anggota tangan
dan peralatan yang digunakan. Titik ini akan memindahkan tekanan dari
peralatan kepada anggota badan yang terlibat.
8.  Mengekalkan persekitaran tempat kerja yang kemas, teratur dan selesa
semasa bekerja.
• Suasana persekitaran tempat kerja yang baik dapat membantu pekerja
mencapai objektif  kerja di samping meningkatkan usaha, keselesaan dan
menghapuskan tekanan kerja. Toleransi patut diamalkan bagi mengurangkan
tekanan kerja.
9. Menambahbaikkan organisasi kerja.
• Keprihatinan dan penglibatan kedua-dua pihak iaitu pihak pengurusan dan
pekerja adalah dua faktor kritikal yang diperlukan dalam menyelesaikan
masalah keselamatan dan kesihatan. Prinsip ergonomik secara amnya
haruslah difahami dan menggunakan alatan yang sesuai untuk menyelesaikan
masalah. Faktor rekabentuk kerja seperti penjadualan, motivasi, sistem
14peralihan, rehat dan perundingan dapat meningkatkan organisasi kerja dengan
melibatkan kerjasama antara pihak pengurusan dan pekerja.
10. Musnahkan halangan
• Memusnahkan segala halangan yang mengganggu perjalanan kerja atau
      menyediakan situasi yang tidak mempunyai halangan ketika kerja dilakukan.
11. Rekabentuk paparan dan kawalan di tempat kerja agar mudah difahami.
• Rekabentuk alatan yang baik dapat membantu pekerja menyampaikan 
maklumat dengan mudah dan difahami. Ini dapat meningkatkan produktiviti,
keselamatan dan komunikasi antara pekerja. Pengawalan alatan juga dapat
berjalan dengan lancar dan baik.
12. Lakukan senaman ringan, pergerakan dan regangan antara kerja.
• Untuk mendapatkan tubuh badan yang sihat dan mengelakkan kecederaan,
 manusia  haruslah  bersenam  dan  melakukan  regangan sebelum  memulakan atau semasa melakukan sesuatu pekerjaan. Senaman ringan atau regangan  amat  mudah dilakukan tetapi ia memberi kesan yang besar dalam  menyelesaikan masalah ergonomik kerana ia dapat membantu otot atau sendi  berehat dan tidak kejang.  Prinsip-prinsip ergonomik ini perlu diambilkira dalam semua bidang kajian terutama yang berkaitan dengan rekabentuk sesuatu benda, peralatan, ruang kerja,  persekitaran dan sebagainya. 
Menurut Murrell (1969), ergonomik terbahagi kepada tiga bahagian iaitu anatomi,15fisiologi dan psikologi. Bidang anatomi lebih menitikberatkan mengenai struktur badan manusia manakala fisiologi menitikberatkan fungsi badan manusia (proses biologi) untuk mengekalkannya. Psikologi pula menitikberatkan mengenai tabiat atau perangai  manusia (Kroemer, 1986). Namun begitu,  dewasa ini bidang ergonomik mencakupi  pelbagai bidang sains dan teknologi selain daripada anatomi, fisiologi dan psikologi  iaitu dari  segi kejuruteraan, perubatan, antropologi dan rekabentuk industri (Macleod,  1995).
  Faedah Ergonomik
Ergonomik memberi banyak faedah yang positif kepada industri kerana aplikasi ergonomik dapat menyesuaikan kerja terhadap pekerja bukan menyesuaikan pekerja dengan kerja (MacLeod, 1995;  Wynn, 2003). Hasil daripada beberapa kajian menunjukkan pelbagai faedah boleh diperolehi dengan mengamalkan prinsip-prinsip ergonomik dalam merekabentuk  sistem  kerja dan menjalankan  program-program ergonomik. Antaranya, pekerja mempunyai keupayaan untuk mengawal kerja mereka, dapat mewujudkan kepuasan ketika bekerja (Maciel, 1998) serta meningkatkan prestasi pekerja (Wynn, 2003). Aplikasi ergonomik juga dapat membantu meningkatkan kesedaran pekerja mengenai hal keselamatan dan kesihatan (Springer, 1993). Secara tidak langsung ia  dapat membantu mengurangkan  risiko  kesakitan  akibat pekerjaan, meningkatkan tahap kesihatan pekerja  (Cooper dan Kleiner, 2001; Morgan, 2003) dan mengurangkan kos perubatan pekerja (Pile, 2001). Selain itu,  aplikasi ergonomik dapat meningkatkan produktiviti (Kogi et al., 2003; Morgan, 2003;  Springer, 1993) dan keuntungan pada organisasi (Cooper dan Kleiner, 2001; Morgan,
2003).
SOALAN 2
Hubungan kos harga produk dalam rekabentuk?
Dari segi sejarah, harga memainkan peranan utama dalam membuat pilihan dalam pembelian. Namun keadaan ini berlaku hanya kepada negara dan rakyat miskin dan barangan komoditi. Walaubagaimana pun faktor harga bukan lagi menjadi penentu dalam pilihan pembelian pada masa sekarang.Namun harga masih memainkan peranan penting dalam menentukan syer pasaran dan keuntungan.Penentuan harga merupakan satu keputusan yang penting dan unik kerana harga adalah satu-satunya elemen dalam campuran pemasaran yang mendatangkan hasil kepada firma. Elemen yang lain merupakan   kos.
Harga adalah elemen campuran yang sangat fleksible kerana ia boleh diubah dengan cepat oleh pengguna tidak seperti ciri-ciri produk dan komitmen saluran agihan. Penentuan dan persaingan harga adalah masalah nombor satu pada eksekutif pemasaran. Masalah yang kerap berlaku ialah :
Penentuan harga terlalu berorientasikan kos, Harga tidak dikaji secukupnya untuk gambarkan perubahan pasaran. Penentuan harga tidak mengambil kira elemen campuran pemasaran yang lain dan harga tidak dipelbagaikan untuk keluaran, segmen dan situasi pembelian.
Bagaimana harga berinteraksi dengan lain-lain komponen campuran pemasaran.?
 Produk
           Produk juga disebut sebagai nadi dalam program pemasaran sesebuah organisasi  kerana ia menjadi titik permulaan dalam pembentukan campuran pemasaran. Faktor  produk yang berkait seperti rekabentuk, bahan mentah, kepakaran pembuatan  dan ciri-ciri produk menpengaruhi perletakkan harga produk yang dipasarkan.Sebarang perubahan kos yang berkaitan dengan perkara tersebut akan turut mengubah harga sesuatu produk. Contohnya rekabentuk produk memerlukan perbelanjaan yang tinggi, maka harga produk  berkenaan perlu diletakkan  lebih tinggi untuk menampung  perbelanjaan yang tinggi.      
Saluran Pengedaran
         Saluran pengedaran penting untuk memastikan produk atau servis akan sampai ketangan pengguna. Biasanya saluran pengedaran dikaitkan dengan orang tengah dan golongan ini yang akan memainkan peranan-peranan   tertentu dengan cekap dan efektif serta inovasi.Ia berkaitan dengan urusan pengedaran produk seperti tambahan pengangkutan, perluasan liputan pasaran dan pergudangan. Faktor ini juga juga mempengaruhi harga sesuatu produk.Contohnya jika upah mengangkut meningkat disebabkan peningkatan harga minyak kenderaan, maka harga produk berkenaan juga perlu diletakkan lebih tinggi untuk menampung belanja pengankutan yang meningkat.Saluran pengedaran yang digunakan turut mempengaruhi harga sesuatu produk. Jenis saluran pengedaran yang boleh digunakkan seperti intensif, selektif dan eksklusif. Jika saluran pengedaran yang digunakan ialah eksklusif maka harga bagi produk tersebut adalah lebih mahal.
Promosi
       Promosi adalah alat komunikasi yang dilakukan oleh firma untuk memberitahu,  memperkenalkan, menggalak dan menyakinkan pengguna dan bakal pembeli agar tertarik untuk mencuba atau membeli produk yang dipasarkan. Firma perlu  memaklumkan kepada pengguna bahawa mereka boleh mendapatkan produk  pada masa, tempat dan harga yang sesuai. Empat alat promosi yang biasa digunakan ialah pengiklanan, jualan peribadi, promosi jualan serta perhubungan  awam dan publisiti. Penggunaan alat promosi ini turut mempengaruhi perletakkan harga produk.Contohnya jika kadar mengiklankan sesuatu produk meningkat maka harga produk berkenaan juga perlu diletakkan lebih tinggi.
Posisi Bukan Harga
Faktor-faktor yang berkaitan dengan usaha pemposisian bukan harga adalah seperti penambahan perkhidmatan sampingan ke atas produk yang dijual.Contohnya jika sesebuah organisasi memutuskan untuk menambah perkhidmatan di pasaran, ini akan membawa kepada peningkatan kos bagi memasarkan produk berkenaan. Ini seterusnya menyebabkan pihak pengeluar perlu meletakkan harga produk lebih tinggi lagi.
Strategi Campuran Pemasaran
Keputusan perletakkan harga mestilah diselaraskan dengan rekabentuk keluaran, pengagihkan dan promosi  untuk mewujudkan program pemasaran yang konsisten dan efektif.
Keputusan yang dibuat ke atas  pembolehubah campuran pemasaran yang lain akan mempengaruhi perletakan harga. Contohnya samada tetapkan harga terlebih dahulu kemudian baru tentukan aspek campuran pemasaran yang ingin digunakan atau tetapkan promosi terlebih dahulu kemudian baru tentukan harga. Biasanya syarikat akan meletakkan harga dan kemudian baru tetapkan keputusan campuran pemasaran pada harga yang mereka kehendaki. Kebanyakkan syarikat menyokong strategi penentuan harga ini dengan teknik yang dipanggil pengkosan sasaran. Pengkosan sasaran merupakan proses sonsangan dari yang biasa dengan cara   menentukan harga jualan ideal kemudian baru tentukan kos sasaran. Contoh:  Syarikat Compaq menggunakan teknik ini
.1)Tentukan harga sasaran yang ditentukan oleh pemasar dan margin keuntungan yang ditentukan oleh pihak pengurus.
2)Tentukan kos supaya boleh mengenakan harga sasaran.

Untuk capai sasaran kos, pasukan pereka syarikat telah berunding bersunggguh-sungguh  dengan semua bahagian dalam syarikat yang bertanggungjawab bagi aspek yang berbeza. Contonnya Jurutera Compaq telah mecipta satu mesin yang mempunyai  sedikit bahagian dan  mudah untuk dikendalikan. Manakala bahagian pengeluaran pula memperbaiki kilang agar tiada sebarang kerosakkan akan berlaku bagi mengelakkan peningkatan kos.
KEPENTINGAN PENENTUAN HARGA UNTUK SYARIKAT BERTAHAN DALAM PASARAN
-Syarikat boleh mengendalikan penentuan harga dalam bebagai cara mengikut saiz dan kapasiti syarikat.
-Bagi syarikat-syarikat kecil  harga ditetapkan oleh pengurus atasan dan bukan jabatan pemasaran atau jualan.
-Syarikat-syarikat besar pula,  harga ditetapkan oleh pengurus bahagian atau pengurus barisan keluaran. Walaubagaimanapun pengurus atasan menetapkan harga objektif dan polisi penentuan   harga dan meluluskan harga yang dicadangkan oleh pengurus tahap bawah atau jurujual.
-Dalam industri di mana harga adalah faktor utama seperti syarikat penerbangan, industri minyak masak, mereka mempunyai jabatan penentuan harga. Syarikat  akan membuat satu jabatan penentuan harga untuk menentukan harga serta membantu jabatan lain dalam menetapkan harga yang sesuaiarca~

ARCA
Perkataan arca atau dalam bahasa Inggeris disebut sebagai sculpture berasal daripada bahasa latin iaitu sculpere, bermakna satu proses mengukir, melarik , mencungkil dan menguris. Arca adalah suatu bentuk dalam susunan tiga dimensi di mana permukaannya dapat dirasai serta dipandang dari pelbagai sudut. Selalunya arca dapat dilihat di galeri, taman permainan, dan tempat – tempat yang menjadi tarikan pelancong seperti di muzium dan Tugu Peringatan.

1. Arca adalah bentuk dalam susunan tiga dimensi (3D) untuk dikaji dan dinikmati nilai estetikanya.
2. Arca tidak sama dengan seni tampak yang lain kerana ciri - ciri 3Dnya.
3. Walaupun arca merupakan karya seni yang sealiran dengan seni bina, hiasan dalaman, dan reka bentuk pentas, tetapi arca terdapat keistimewaannya yang tersendiri.
4. Terdapat dua jenis bentuk arca iaitu arca bentuk berfungsi dan arca bentuk estetika.
5. Arca bentuk berfungsi merupakan barangan 3D yang boleh digunakan di samping ciri-ciri estetikanya.
6. Terdapat juga arca berfungsi yang hanya digunakan untuk upacara keagamaan dan kebudayaan. Contohnya patung dan topeng kaum Jah Hut dan Mah Meri yang digunakan sebagai alat untuk berhubung dengan roh dan semangat.
7. Arca berfungsi dalam bentuk patung atau stupa juga banyak didapati pada bangunan tokong, kuil, dan gereja.
8. Suku kaum Iban, Kenyah, Kelabit, Penan, Kajang, Melanau, dan Bidayuh di Sarawak menghasilkan arca ukiran kayu bentuk tradisional dengan ciri-ciri tradisional untuk digunakan pada sesuatu upacara adat istiadat yang tertentu.
9. Arca bentuk estetika tidak mempunyai fungsi khas tetapi merupakan bentuk ciptaan pelukis hanya untuk dihayati dari aspek estetikanya sahaja.
10. Arca jenis ini biasanya dipamerkan di galeri.
11. Bentuk arca estetika bebas, boleh berbentuk realistik atau abstrak, terpulang kepada kebijaksanaan dan pilihan pengarca yang menciptanya.
12. Pelbagai bahan dan teknik boleh digunakan.
13. Arca yg paling awal dijumpai merupakan arca ukiran daripada gading, tulang, tanduk dan tanah liat. Arca - arca ini dihasilkan oleh orang Aurignacian dan Magdalenian pada kira-kira 8000 SM.
14. Zaman tamadun - tamadun lama seperti Mesir, Yunani, Mesopotamia, China, dan India turut menghasilkan beraneka jenis arca dengan menggunakan bahan - bahan yang berlainan.
15. Pada zaman itu, benda -benda dibina dalam bentuk figura manusia dan haiwan kerana fungsinya sebagai lambang yang berkaitan dengan sistem kepercayaan dan keagamaan.
16. Michelangelo Buonarroti (1475-1564), merupakan pengarca Itali yang teragung pada Zaman Pembaharuan (Renaissance) di Eropah. Antara ciptaannya yang paling masyhur iaitu David.
17. Pengarca masyhur yang mula membina arca dalam bentuk abstrak pada zaman sebelum Perang Dunia Kedua ialah seorang berbangsa Inggeris bernama Henry Moore dan Alberto Giaeometti, seorang warganegara Switzerland (190l-1966).
18. Selepas Perang Dunia Kedua, bahan yang digunakan untuk menghasilkan arca telah beralih daripada bahan tradisional seperti batu marmar, kayu, gangsa, dan sebagainya ke bahan plastik, nilon, fabrik, dan bahan - bahan buangan lain.
19. Di samping teknik luakan, binaan dan tambahan, teknik acuan, pateri, jahitan, gam, asemblaj, dan sebagainya turut digunakan.
20. Terdapat juga arca yang bergerak dan berlampu kesan penggabungan kuasa elektrik dalam gubahan.
21. Arca tidak berkembang dengan meluas di Malaysia seperti catan.
22. Pengarca yang membina arca estetika moden hanya muncul pada sekitar tahun 1960-an.
23. Antara pengarca tempatan yang terkenal ialah Anthony Lau, Latiff Mohidin, Syed Ahmad Jamal, dan Lee Kian Seng.
24. Laman Asean yang terletak berhampiran dengan Tugu Peringatan Kuala Lumpur merupakan sebuah taman arca yang teristimewa di Malaysia.
25. Di situ kita dapat menyaksikan enam buah karya arca hasil kreativiti pengarca - pengarca dari Indonesia, Filipina, Brunei Darussalam, Thailand, Singapura, dan Malaysia.
26. Kini, arca telah menjadi karya seni yang kian popular.
27. Arca sering dipamerkan di ruang legar hotel, kawasan bangunan institusi atau pertubuhan, bulatan simpang empat, taman rekreasi, taman kanak-kanak, kawasan peranginan, dan ruang yang sentiasa dikunjungi orang ramai.


Petikan dari blog orang~….untuk kongsi2 jer…~
dicatat oleh senidisanasini pada 10:07

apresiasi dan kritikan seni~

                                                        

ISI KANDUNGAN


Pengenalan 1-3
Tujuan   4
Ciri- ciri 4
Jenis 4-5
Sejarah 5-6
Arca yang dipilih 7- 13
Hasil kajian 14
Kesimpulan 15.

PENGENALAN.
Apresiasi bolehlah didefinisikan sebagai kajian mengenai pelukis-pelukis atau pandai tukang mengenai hasil-hasil seni mereka, faktor yang mempengaruhi mereka, cara mereka bekerja, bagaimana mereka memilih tema dan ‘subject matter’ serta gaya dan stail mereka .Semua ini berkait rapat dengan aspek pemahaman mereka dari aspek-aspek kognitif. Hal ini disebabkan oleh, ianya juga sebagai satu penghargaan terhadap penilaian dan perasaan terhadap sesuatu hasil seni itu. Ia boleh dikatakan sebagai pembentukan sikap, minat dan kebolehan membuat pilihan dan ini berkait rapat dengan aspek-aspek afektif.

Menurut Smith (1966), apresiasi seni ini memerlukan “logical operation such as defining, valuing and explaining” Pendidikan seni harus dilihat dalam skop yang lebih luas. Umumnya, para pendidik seni beranggapan Pendidikan Seni di sekolah bukan sekadar meningkatkan kemahiran dan teknik menghasilkan karya seni sahaja.

Menurut Chapman (1978) “if treatart if it were only a matter of learning acts an mastering technique, we deny its value and character”. Kebanyakan pendidik seni percaya bahawa melalui apresiasi karya seni, pelajar-pelajar dapat memahami adat, tradisi dan nilai sesuatu masyarakat.

Macfee (1961) menegaskan bahawa “…every culture, differences in value and belief are expressed through language an art forms such as dress, architecture an decoration…”

Apresiasi seni melibatkan sepenuhnya deria rasa/sentuh dan deria pandang. Karya seni seperti catan, lukisan, cetakan dipandang sementara arca dan binaan disentuh.Apresiasi seni secara aktif melibatkan penggunaan bahasa untuk berkomunikasi dengan orang lain apa yang difikirkan dan dirasakan. Dalam konteks ini pengetahuan mengenai seni serta perbendaharaan kata yang cukup mengenai seni yang diperlukan.

Objektif apresiasi ialah memahami dan bertindak terhadap aspek seni. Selain itu, mengetahui pentingnya nilai seni dalam kehidupan, menghasilkan karya (produk seni), memahami seni dan hubungannya serta membuat dan menggunakan pertimbangan estetik dan kualiti karya seni.

Tujuan Apresiasi dan Kritikan Seni.

Apresiasi seni membolehkan pelajar memahami aspek-aspek nilai estetika, pengertian
unsur-unsur seni dan nilai-nilai sosiobudaya yang terkandung dalam hasil seni dan
kraf. Ianya juga dapat menghubungkaitkan diri dan hasil sendiri dengan hasil-hasil lain
berdasarkan persepsi visual.
Begitu juga dengan aktiviti apresiasi seni, kita dapat melihat perhubungan antara kerja
sendiri dengan kerja-kerja orang lain di mana kita dapat membentuk keyakinan dan
kefahaman penghargaan terhadap bidang seni

“Pendekatan apresiasi dan kritikan seni:
Mengikut John A. Michael dalam bukunya “art and adolescence” ada dua pendekatan dalam apresiasi seni iaitu dengan cara pendekatan secara logik dan pendekatan secara psiklogi.”

Pendekatan secara logik iaitu pendekatan ini adalah berbentuk tradisional dan memerlukan pemahaman intelek semata-mata dan banyak berfaktakan kepada aspek andaian dan munasabah pada yang melihat sesuatu karya seni tersebut. Cadangan aktiviti pendekatan secara logik ialah secara penerangan membaca, mengkaji, bila dihasilkan, tujuan/teknik pelukis, media, proses, nilai- nilai estetika dan pengaruh. Secara pemerhatian Balai seni, pameran, filem, slaid, mengumpul dan menyusun gambar- gambar. Secara perbandingan pula ialah analisa, penilaian, perbandingan antara satu dengan yang lain serta menimbulkan kesedaran. Secara penghasilan ialah membuat mengikut gaya artis/stail, menimbulkan kefahaman masalah nilai- nilai khas, kepuasan, menghubungkan diri dengan pelukis/pandai tukang gaya konsep dan zaman.

Kepentingan kritikan seni di Malaysia masih dianggap baru. Malah kemungkinan ada sesetengah pihak menganggapnya tidak penting merenung seketika kurikulum yang diajar di sekolah. Menurut pensyarah seni UPSI, Mohd Johari Abd Hamid, tidak ada secara serius bidang kritikan dimasukkan dalam mata pelajaran PSV di peringkat rendah & menengah, kalau adapun terpulang kepada inisiatif guru yang berkenaan. Keadaan ini memberi kesan kepada kita di mana masyarakat kita akan terus buta seni dan kurang kesedaran seni. Selain itu, pelajar-pelajar kita terus pasif dan tidak berani memberi pendapat atau tidak tahu memberi pendapat. Seni itu relatif dan subjektif. Tiada siapa yang betul dan paling hebat, kerana sudut pandangan kita berbeza-beza. Yang penting perlunya rasa hormat kita pada pandangan orang lain.  Sebab itulah tafsiranya berbeza-beza pada sesuatu karya. Ada yang nampak kotak, ada yang nampak ketak, ada yang nampak katak, ada yang apa pun tidak nampak. Lukisan bukan sahaja untuk dinikmati dengan mata tapi untuk dirasa, biar hati yang buat kerja, di samping otak memberi bantuan. Mentaliti kita berbeza-beza contohnya ada yang suka pada kecantikan semata-mata, ada pula yang suka pada kegigihan, kreativiti, keberanian dan ada dinilai pada tenaga dan kos bahan serta ada menilainya dengan pengalaman. Maka karya seni tampak dirai dengan cara yang berbeza, tidak semuanya sama. Itulah cabarannya. Seni tampak mungkin termasuk dalam golongan elit di Barat namun, di tanah air kita tidak ramai pelukis yang dianggap elit tahapnya kecuali beberapa nama seperti Ibrahim Hussein (baru sahaja meninggal 19/2/09), Syed Ahmad Jamal, Latif Mohiddin, dan ramai lagi sekadar menyebut beberapa nama. Yang lain elit mungkin cuma pada karya atau pada pengumpulnya. Petikan dari maklumat dalam internet, “Sayang masyarakat kita masih kurang kemampuan untuk menilai atau membuat apresiasi terhadap karya seni, kalau pandang pun cuma sekadar "ooohhh" "cantiknya" dan "ahhhh" sedangkan mendalaminya langsung tidak ada usaha. kenapa cantik lukisan tersebut, di mana hebatnya lukisan tersebut tidak dapat dipersoalkan. Bukanlah memaksa mencinta seni, kerana cinta itu tidak boleh dipaksa meskipun ia buta. Tapi benih jika tidak dipupuk dengan baja yang betul akan terbantut tumbesarannya.”

Hadirlah melihat pameran-pameran seni tampak jika berkesempatan, sebenarnya adalah satu langkah pemupukan yang bermakna. Pupuk diri kita, pupuk anak-anak kita hargai seni. Di mana Balai Seni Lukis negara?.. mungkin kitapun tak tahu. Seni itu ada harganya, yang meletakkan harga itu adalah kita. Jika kita tidak menghargainya, maka cabuklah Monalisa karya Leonardo Da Vinci, berabuklah Kabuki Ibrahim Hussein. Pago-pago Latif Mohiddin akan setakat jadi hiasan dinding dan laman. Yang ada bakat akan terus berkarat. Karya yang dah dibuat akan reput berkulat.

Tujuan/ objektif

v  Untuk menerangkan ciri- ciri karya arca.
v  Untuk mengenalpasti jenis bentuk arca.
v  Untuk menyatakan detik-detik sejarah arca.
v  Untuk mengkaji seni arca yang terpilih.
v  Untuk mengetahui keputusan kajian.


1.0 Ciri-ciri  karya arca.
Arca tidak seperti mana dengan seni tampak yang lain kerana mempunyai ciri-ciri tertentu iaitu bercirikan tiga dimensi (3D). Hal ini disebabkan oleh, arca merupakan bentuk citra dalam susuanan tiga dimensi untuk dikaji dan dinikmati nilai estetikanya. Walaupun arca merupakan karya seni yang sealiran dengan seni bina, hiasan dalaman dan reka bentuk pentas, namun karya ini mempunyai keistimewaannya tersendiri.
2.0 Jenis bentuk arca.
Terdapat dua jenis bentuk arca iaitu arca bentuk berfungsi dan arca bentuk estetika. Arca bentuk berfungsi dimaksudkan dengan arca yang boleh digunakan di samping memaparkan ciri-ciri estetikanya. Bagi arca bentuk estetika pula merupakan bentuk cipataan pelukis yang tidak mempunyai fungsi tertentu, hanya untuk dihayati dari aspek estetikanya.
            Oleh itu, arca estetika biasanya dipamerkan di galeri, taman, atau ruang legar kawasan peranginan, dan ruang-ruang yang sering dikunjungi oleh orang ramai. Terdapat beberapa jenis arca antaranya arca tambahan, arca asemblaj, arca luakan, arca binaan, arca acuan, arca bergerak/arca mobil/arca kinetik, arca stabil arca timbulan, arca dinding, arca instalasi ( pemasangan), dan arca citra tanah (seni land).
            Arca-arca tersebut mempunyai perbezaan tertentu dari segi bahan yang digunakan, dan teknik. Arca tambahan menggunakan bahan seperti tanah liat, lilin, bahan-bahan rapuh, gangsa, tuangan simen, dan sebagainya. Arca tambahan ini menggunakan teknik bahan lembut digunakan sebagai tempat tumpangan. Bahan sebenar ialah gangsa tuangan atau simen. Bahan lembut boleh dipecahkan apabila arca sebenar siap. Arca tambahan dibina pada arca utama.
            Bagi arca asemblaj pula, menggunakan bahan seperti kayu logam, batu, simen, bongkah-bongkah, plaster Paris atau bahan kutipan yang mempunyai bentuk, warna, dan jalinan yang menarik, serta alat untuk menolong dan memateri. Bahagian yang berasingan dicantumkan menjadi satu bentuk yang menarik merupakan teknik arca asemblaj.
3.0 Sejarah arca.
Arca yang paling awal dijumpai merupakan arca ukiran daripada gading, tulang, tanduk, dan tanah liat. Arca ini dihasilkan oleh orang Aurignacian dan Magladenia pada kira-kira tahun 8000 S.M. masyarakat zaman tamadun lama seperti orang Mesir, Yunani, Mesopotamia, China, dan India turut menghasilkan beraneka jenis arca dengan menggunakan bahan-bahan yang berlainan.
            Pada zaman itu, subjek dibina dalam bentuk figura manusia dan haiwan disebabkan fungsinya sebagai lambang yang berkaitan dengan sistem kepercayaan dan keagamaan. Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni (1475-1564), merupakan pengarca yang teragung pada Zaman Pembaharuan iaitu lebih dikenali sebagai Renaissance di Eropah.
            Pengarca masyhur yang mula membina arca dalam bentuk abstrak pada zaman sebelum Perang Dunia Kedua ialah Henry Moore (1898-1986), yang berbangsa Inggeris dan Alberto Giacometri (1901-1966), warganegara Switzerland. Selepas Perang Dunia Kedua, bahan yang digunakan untuk arca telah beralih daripada bahan tradisional seperti batu marmar, kayu, gangsa, dan sebagainya kepada bahan plastik, nilon, fabrik, dan bahan buangan lain.
            Di samping teknik luakan binaan dan tambahan, teknik acuan, pateri, jahitan, gam, asemblaj, dan sebagainya turut digunakan. Terdapat juga arca yang bergerak, berbunyi atau berlampu kesan penggabungan kuasa elektrik dalam gubahan.
            Arca instalasi (pemasangan) merupakan seni yang dapat bertindak terus dengan orang yang sedang melihat atau memandang dalam tempo dan ruang tertentu kerana arca jenis ini dicipta khas buat sementara waktu bagi tapak tertentu dalam sesuatu pameran. Selain itu, arca ini juga merupakan karya tiga dimensi (3D) yang memerlukan ruang yang luas untuk dihasilkan dan dipamerkan. Bahagian-bahagian berasingan dicantum, dipasang, atau disusun menjadi satu.
            Seni land ( citra tanah) ialah projek seni dalam skala besar yang sering berkaitan dengan tapak alam semulajadi tertentu. Pergerakan seni ini dapat menarik perhatian orang ramai terhadap masalah pencemaran alam sekeliling yang bertambah serius masa kini. Seni land menggunakan mesin atau jentera berat untuk menukar permukaan bumi/tanah atau membungkus tapak yang sedia ada. Seni yang dipersembahkan adalah dalam bentuk siri gambar foto atau video.
            Sejarah arca di Malaysia tidak berkembang secara meluas berbanding dengan catan. Namun, terdapat juga karya yang sangat menarik dan tersohor. Arca yang menarik lahirnya dari minda yang kreatif dan mempunyai semangat dan kesabaran yang tinggi. Pengarca yang memina arca estetika moden hanya muncul pada sekitar tahun 1960-an. Antara perintis pengarca tempatan yang terkenal ialah Anthony Lau, Latiff Mohidin, Syed Ahmad Jamal, Lee Kian Sen, Ramlan Abdullah dan ramai lagi.
            Mad Annuar Ismail, Raja Shahriman Raja Aziddin, Chin Wan Kee, Wong Pei Yu, dan lain-lain nama baru yang melopori bidang arca di Malaysia. Mereka merupakan generasi muda yang aktif dalam kegiatan mencipta karya-karya arca.
            Baharuddin Mohd Arus, John Hii, Hasnul Jamak Saidon, dan lain-lain adalah pengarca-pengarca yang tertarik kepada pendekatan elektronik dan multimedia. Laman Asean yang terletak berhampiran Tugu Peringatan Kuala Lumpur merupakan sebuah taman arca yang istimewa di Malaysia. Enam buah karya arca di sini merupakan hasil kreativiti pengarca dari Indonesia, Thaniland, Brunei Darussalam, Singapura, dan Malaysia sempena menyambut ulang tahun ke 20 penubuhan Asean.
4.0 Dapatan kajian Seni Arca yang dipilih.


Raja Shahriman Raja Aziddin merupakan kajian saya yang pertama. Beliau dilahirkan pada 17 November 1967 bertempat di Kuala Kangsar, Perak. Beliau melanjutkan pelajaran ke Dip in Art and Design (Fine Art) UTM (Majoring Sculpture). Contoh pameran yang telah diadakan ialah pada tahun 2009 iaitu “3D to 2D : Sculpture Studies”, Pelita Hati House of Art, Kuala Lumpur. Pada tahun 1992 beliau telah mengadakan pameran “Young Contemporary”, National Art Gallery, Kuala Lumpur.
            Raja Shahriman Raja Aziddin mahu karyanya berdiri sendiri dan dihayati oleh penonton dengan bebas. Dalam kebebasan itu, penonton mungkin mencipta sesuatu yang berlainan dalam kotak fikiran dan ruang pengamatan mereka.
                                                                    Tajuk : Persamaan Membangun atau Growing Equity.
                                                                        Taman Wawasan, Public bank, Kuala Lumpur.
Jika dilihat dari sifat semulajadi manusia, pembangunan merupakan satu faktor yang berterusan. Manusia dicipta dengan akal fikiran bagi mencapai kemajuan iaitu dari segi rohani dan jasmani serta material dan spiritual. Setiap pembangunan harus ada matlamat dan dalam mencapai matlamat perlu ada wawasan supaya perjalanan menuju kepada kemajuan merupakan perjalanan yang selamat.
            Arca ini menggunakan unsur rupa dengan rentak yang lembut yang melambangkan sifat semulajadi pertumbuhan. Pada bahagian atas arca terdapat garis tegak yang meruncing ke atas melambangkan perjalanan ke arah kemajuan. Menurut Raja Shahriman Raja Aziddin juga fungsi yang menunjuk ke langit pada arca tersebut kerana dalam mencapai kemajuan kita mesti tidak melupakan keagungan Tuhan.
            Selain itu, garisan utama yang besar melambangkan wawasan sebagai landasan utama di dalam usaha mencapai kemajuan. Garisan pendek melintang yang berulang-ulang di atas garis utama pula melambangkan kemajuan yang telah dicapai dan yang akan dicapai sepanjang perjalanan menuju ke arah matlamat mencapai taraf Negara maju. Kesemua kemajuan ini bergerak ke arah matlamat yang satu serta berlandaskan wawasan yang sama.


40028_429469518404_16484193404_4808697_4046146_n                  Artist : Raja Shahriman
            Title : Panji Hitam
            Size : 77 cm x 33 cm x 80 cm
               Medium : Forged, fabricated & painted steel
Year : 2009
Panji Hitam merupakan salah satu karya beliau yang telah dipamerkan di pameran beliau. Berdasarkan fungsi seni sebagai media komunikasi, para  penonton berupaya mengupas nilai yang tersirat melalui apa yang tersurat di atas kanvas, atau barangkali menerusi bentuk dan susun atur bahan sesebuah arca yang dihubungkan dengan latar belakang kebudayaan dan peribadi penciptanya.
Peranan seni lukis sebagai wadah peluahan perasaan sudah banyak diperkatakan. Perasaan dan gerak rasa boleh menjadi subjek seni yang utama dalam kaedah yang terkawal atau sebaliknya. Dalam proses penghayatan, penonton sendiri berupaya menentukan kepuasan dalam diri apabila melihat sesuatu karya yang mempunyai maksud tersendiri. Selain itu, berupaya menentukan kesempitan dan keluasan sesebuah karya berdasarkan latar belakang mereka. Karya yang merakam perasaan sering kali mewujudkan suasana keasyikan berkarya dalam diri pelukis atau pemahat arca.
Raja Shahriman Raja Aziddin merupakan pemahat arca yang menggunakan stail arca yang bersifat agak mengerikan itu mungkin mendorong penonton mengaitkan dengan imej di luar jangkauan pemikiran dan alam nyata bagai makhluk futuristik.

Sesetengah arcanya seakan-akan menyerupai tulang binatang yang kaku dan keras. Sifat dan bentuk besi yang yang tajam-tajam pula menyerupai senjata buatan tangan. Besi merupakan bahan utama arca Raja Shahriman Raja Aziddin.
Kritikan pada arca Panji Hitam mengambarkan semangat dalam mengharungi setiap dugaan yang berlaku. Contohnya peperangan yang memerlukan semangat dan tahap fizikal yang bagus. Di samping mewujudkan ciri formal yang harmoni, gabungan bentuk-bentuk organik, dengan geometrik juga member pelbagai kesan visual yang menarik. Pengamatan penonton boleh bergerak mengikuti lekuk dan jalinan bahan. Cahaya yang jatuh ke atas arca tersebut memberi kesan bayang dan ton yang berbeza-beza. Kilauan kuat di hujung bahagian-bahagian yang tajam menambahkan unsur kengerian pada beberapa arca yang seakan-akan membentuk tulang binatang. Kelahiran bentuk-bentuk tajam begitu boleh dihubungkan dengan minat pemahat terhadap senjata tradisional seperti keris dan perang.
Di samping itu, arca yang bertenaga itu, menampakkan beliau seorang yang begitu asyik dan tekun terhadap karyanya. Usahanya untuk membebaskan diri daripada kongkongan dan batasan berkarya terakam menerusi arcanya yang bebas dibentuk menurut gerak rasa dan emosinya. Kelainan dan keunikan karya pemahat arca muda ini berupaya memberi satu pendekatan baru dalam seni arca tempatan. Ini menunjukkan  bahawa pelukis muda di Negara ini mampu memberikan dimensi baru dalam sesetengah bidang kesenian.

           


Ramlan Abdullah

Ramlan bin Abdullah diberi nama, seorang pemahat arca berzaman lamanya. Beliau merupakan seorang pemahat arca yang juga tidak asing dalam kalangan karyawan seni. Beliau dilahirkan 30 Julai 1960. Beliau tinggal di No.18, Jalan Asahan Dua 26/27B, Taman Bukit Saga, Shah Alam, Malaysia, 42000. Di samping itu, beliau merupakan pensyarah di Universiti Teknologi MARA (UiTM). Maklumat kajian yang saya perolehi adalah dari website beliau iaitu http:/www.ramlanabdullah.com. Beliau memang meminati arca selain muzik,filem,teknologi dan sebagainya.
            “Ramlan Abdullah mula menerima pendidikan seni secara formal dari KSSR, ITM, di mana beliau memperoleh diploma dalam bidang seni halus. Selepas itu, beliau melanjutkan pelajaran hingga ke peringkat sarjana dalam bidang seni arca di Amerika Syarikat. Sekolah-sekolah seni yang diikutinya ialah Wartbutg, College, Iowa, The School of Art Institute of Chicago, dan Pratt Institute di New York. Kini, Ramlan Abdullah bertugas sebagai pensyarah seni arca dalam Jabatan Seni Halus ITM Shah Alam.” Petikan dari buku Seni Lukis dalam Peristiwa oleh Muliyadi Mahamood1995_growth03
Title
Growth
Year
1995
Medium
Brass,Steel & Marble Rock
Collection
Fumio Asakura Museum,Oita,Japan
Remarks
Grand Prize 2nd Oita Sculpture Competition


“Pertumbuhan 1995 adalah petikan dari sumber karya yang  diperolehi,
"Pertumbuhan" adalah tentang proses pembelajaran, metafora untuk kemungkinan. Bagi saya, 
kematian mendefinisikan hidup, putus asa mendefinisikan harapan dan impian mendefinisikan
kenyataan. Design arca adalah warisan tentang alam dan budaya Asia. 
Ideanya adalah berasal dari  sebuah kilang di mana soalan pertumbuhan yang mengecam atas 
tanaman tentang mengapa mereka tumbuh dan bagaimana mereka tumbuh. 
Setelah banyak merenungkan bentuk terwujud. Setiap lembar struktur gangsa melengkung yang
mempunyai pelbagai watak jalur pada permukaan merupakan pola tempatan dari timur. 
Berbagai garis menyarankan pelbagai kesatuan pertumbuhan, bangsa bahasa budaya,
 dan agama negara-negara Asia.”

            Mengikut arca yang dibuat oleh Ramlan Abdullah, kita dapat lihat terdapatnya keseimbangan pada arca tersebut. Arca bentuk estetika ini biasanya diletakkan di tempat awam yang mempunyai ramai pengunjung. Merenung kepada arca yang diberi nama “growth” ini, mempunyai keseimbangan simetri. Keseimbangan simetri ialah wujud apabila bahagian di sebelah kiri sama dengan kanan atau bahagian atas sama dengan bawah. Di samping itu, terdapat pula, penegasan yang wujud pada sesuatu gubahan apabila terdapat unsur yang menonjol di dalamnya. Penegasan ialah satu teknik yang amat berkesan untuk menimbulkan fokus atau tumpuan terhadap sesuatu perkara atau objek.

Title
Strength
Year
1999
Medium
Galvanised Iron
Location
Toyomura Organizing Committee,Japan

“Kekuatan 1999 merupakan petikan dari sumber karya yang diperolehi,
Arca berkisar pada masalah kekuatan dan kesatuan. Bentuk arca yang kompak tetapi nampaknya terdedah menyerupai tanduk kerbau. Bentuk keris seperti tubuh utama dari arca menggambarkan konsep yang kuat namun lembut masyarakat Asia. 
Idea menggunakan pembinaan struktur belum diterima estetika arca adalah untuk menghasilkan pemahaman lebih lanjut antara manusia dan teknologi.”

            Dalam arca kajian saya yang kedua ini, Ramlan Abdullah lebih mengutamakan jalinan pada arca tesebut. Jalinan didefinisikan sebagai kesan yang terdapat pada permukaan sesuatu benda. Jalinan pada objek alam atau benda buatan manusia membuatkan objek-objek itu lebih menarik dan cantik. Jalinan pada arca tersebut merupakan jalinan sentuh iaitu jalinan yang boleh dirasai melalui sentuhan. Jika dilihat pada jalinan yang terdapat pada arca tersebut, jalinan yang sungguh menarik mengikut irama dan pergerakan. Irama merupakan rentak atau tempo muzik yang panjang pendek atau turun naik bunyi yang teratur. Irama dan pergerakan dapat diwujudkan dalam gubahan seni visual melalui pengolahan unsur-unsur seni dengan cara dan teknik yang tertentu. Di samping itu, irama dan pergerakan bertujuan untuk memberi nyawa kepada rupa dan bentuk visual dalam seni tampak dua dimensi agar menimbulkan imej yang lebih hidup dan realistik, justeru menjadikan karya lebih menarik.
           
            Selain itu, terdapat juga kesatuan yang mempunyai satu tema atau idea yang sama dan menyeluruh dalam arca ini. Walaupun mempunyai semi abstrak yang boleh difahami jika diperhatikan. Harmoni juga wujud apabila arca tersebut mempunyai ulangan unsur-usur seni mengikut cara yang tertetu akan menimbulkan harmoni.


5.0  Hasil Kajian.

Hasil kajian yang diperolehi membolehkan saya mengkaji seni arca bermula. Seni arca jika di bandingkan dengan Negara luar, di sana lebih mendapat perhatian yang meluas kerana arca boleh dijadikan batu berhala pada ketika dahulu dan hingga sekarang bagi penganutnya. Arca mempunyai keistimewaannya yang tersendiri. Bagi arca yang dibuat oleh Raja Shahriman Raja Aziddin, beliau lebih menekan kebebasan yang dirasai oleh penonton, berbeza pula dengan Ramlan Abdullah yang lebih kepada semi abstrak dan abstrak.
           
            Selain kita melihat akan kepentingan kritikan seni, satu lagi kegiatan yang tidak kurang pentingnya iaitu apresiasi seni. Aktiviti seperti menonton, menghayati, atau apresiasi seni juga merupakan salah satu bidang kritikan seni. Ia juga merupakan disiplin asas yang memerlukan penglibatan sepenuhnya dari semua aspek.

            Petikan dari buku Falsafah dan Kritikan Seni, “ kata pelukis penulis dan pengkritikan seni tanah air Zakaria Ali (1989), bahawa penghargaan atau apresiasi seni adalah satu latihan yang memerlukan penglibatan sepenuhnya deria pandang dan sentuh. Objek-objek seni yang berupa catan dan cetakan dipandang, manakala bagi arca dan binaan menggunakan deria sentuhan. Katanya lagi, kedua-dua deria ini saling bantu membantu agar dapat mendorong kita menikmati karya seni dengan lebih menyeronokan lagi.”

            Justeru, apabila kita menggunakan dua deria pandang dan sentuh sahaja, penglihatan kita dengan objek seni akan menjadi pasif. Kebanyakan orang menghargai seni secara pasif. Hal ini disebabkan oleh, pengalaman, pendidikan, dan pilihan mereka sendiri.6.0 kesimpulan.


Sememangnya semua pihak mempunyai perasaan cinta kepada seni dan warisannya. Menanamkan tanggungjawab untuk pemeliharaan dan penjagaannya terletak pada semua pihak. Menghayati dan mengkritik sesuatu karya seni mmerlukan satu disiplin yang khusus. Menilai sesuatu karya yang tidak mengikuti etika yang sebenarnya menjuruskan pengemar seni kepada satu garis pemisahan yang besar. Pengemar perlu bersedia menyiapkan diri untuk diterima sebagai penhayat seni yang baik. Melihat dan memberi tafsiran yang dangkal sudah tidak boleh diterima lagi.

            Kesimpulannya, sikap keterbukaan menerima kritikan perlu ada pada diri semua seniman kita. Berfikiran terbuka dan sanggup berdepan dengan sebarang kritikan dapat mengikis sifat ego dan sombong sesetengah pelukis. Dengan cara ini, pelukis akan sentiasa berusaha untuk memperbaiki segala kelemahan yang ada pada dirinya. Sama ada dengan cara menambahkan lagi ilmu pengetahuannya, menyambung pendidikan seninya atau menimba pengalaman dengan cara bergaul dengan semua ahli masyarakat terutamanya masyarakat pelukis.
            Dari pengertian ini dapatlah disimpulkan bahawa bidang kritikan kesusasteraan juga boleh dirujuk kepada pengertian kritikan seni. Kritikan seniman merupakan satu usaha untuk menilai hasil-hasil ciptaan seseorang seniman dengan cara sistematik serta bertujuan untuk mengembangkan nilai-nilai yang berfikiran baik untuk tatapan generasi akan datang. Akhir sekali, dengan adanya kerjasama yang jitu antara pengkritik seni dengan seniman, maka dunia seni tanah air kita menjadi bertamabah rancak.